Radical Collaboration®

Du er invitert til å delta på en full testkjøring av Radical Collaboration®

Gjennomkjøringen holdes av Andrea Altier som eneste instruktør. Det er vanligvis to instruktører til dette kurset. 

Viktig informasjon! 
Det blir en avgift på 4.900 NOK som dekker kursmateriale, arbeidsbok og boken Radical Collboration i tillegg dekkes møteromskostnaden. 

Selve kurset leveres gratis.

Deltakelse

Har du husket å registrere hvilke dager du kan bli med på Doodle?

Ettersom dette er en test vil jeg gjerne ha tilbakemelding på hvordan du oppfatter prosessen med registrering, deltakelse og oppfølging i etterkant. 

Det gir verdifull innsikt som jeg kan bruke i fortsettelsen. 

På forhånd Takk! 

Til betaling og registrering