3-DAGERS KURS 

Radical Collaboration®

Er du en leder som ønsker å bygge høyt presterende team og en kultur der mennesker blir møtt med tillit, kjenner seg verdifulle og kompetente? 

I dette kurset lærer du deg fem grunnleggende ferdigheter for å bygge sterke og tillitsfulle relasjoner som et grunnlag for godt samarbeid og du blir bedre i stand til å skape mer psykologisk trygghet i dine omgivelser.

 Kurset arrangeres av Andrea Altier og Jeanette Söder 

Se kursdato og meld deg på her

Om kurset 

I dette kurset lærer du hvordan du bygger en kultur der ulikheter og ulike oppfatninger ivaretas, og der mennesker samskaper for å oppnå et resultat. 

I en samskapende kultur tar hver enkelt av oss ansvar for vår egen påvirkning i omgivelsene våre, er åpne for ulike tankesett og den kollektive kreativiteten, samtidig som vi bygger tillit. 

Når du er ferdig med dette kurset har du styrket dine evner, kunnskap og innsikt på hvordan du bygger og opprettholder en grønn-sone-kultur og et psykologisk trygt miljø. Du har også fått noen helt konkrete verktøy du kan bruke for å løse friksjoner, problemer eller konflikter i relasjoner på en måte som ivaretar og styrker relasjoner. 

Dette 3-dagers kurset i Radical Collaboration ® er utviklet av Jim Tamm og Ron Luyet og er et registrert varemerke for RC Group LLC

KURSINSTRUKTØR

Andrea Altier

Har over 20 års erfaring fra IT-bransjen og er en erfaren team- og ledercoach.  Andrea er sertifisert kurs-instruktør i Tillitsfullt Samarbeid ® i 2022.