Book a Call

Tillitsfullt Samarbeid ®

 

Kurskalender

For å skape høyt presterende og autonome team  

Det vil alltid være interessekonflikter i en organisasjon, du kan oppleve dette som friksjon innad i et team eller på tvers av team i en organisasjon. Noen ganger kan ulike meninger føre til konflikter som skaper spenninger i organisasjonen.

Uløste konflikter i organisasjoner eller skjulte konflikter er en av hovedutfordringene i organisasjoner og de kan skape ineffektivitet og stress i relasjoner.

Dette programmet styrker din og organisasjonens evne, kunnskap og innsikt i hva som forårsaker konflikter og hvordan de kan unngås og løses.

Dette 3-dagers programmet i Tillitsfullt Samarbeid ® (Radical Collaboration ®) er utviklet av Jim Tamm og Ron Luyet og er et registrert varemerke for RC Group LLC

 

 

Ditt Team

Du opplever frustrasjon i teamet ditt

Folk kobler ut og sier ikke fra før etter møtet

Noen ganger er det spenninger og uløste konflikter mellom teammedlemmer

Du har viktige tidsfrister å nå, og trenger virkelig å få ting riktig og du er villig til å ta de nødvendige skrittene for å komme dit

Det er interesse for å skape en forbedringskultur og gjøre ting enda bedre, du er bare usikker på hvordan

Hva du ønsker

Skapes en kultur og et miljø som er samarbeidende, positivt og hvor det gøy på jobb.

Bygge tillit og tillitsfulle relasjoner

Skape et miljø der vanskelige samtaler skjer

Redusere uløste konflikter

Etablere samarbeidsforhold som øker din evne til å levere

Skape vinn-vinn-løsninger

Hvem passer dette for? 

Dette programmet er for alle som har til hensikt å bygge psykologisk sikkerhet, redusere konfliktsituasjoner og øke samarbeidet i en organisasjon.

Hvis du ønsker å skape en kultur der folk føler seg verdsatt og blir stolt på, har de vanskelige samtalene og løser konflikter på en måte som også bygger gode relasjoner, er dette kurset for deg!

I dette programmet legger du grunnlaget for å bygge høyt presterende team med de ferdighetene som kreves for effektivt teamarbeid.

Dette kurset er også verdifullt for deg som jobber med mennesker og ofte samhandler med andre for å levere verdi.

Ønsker du å styrke dine relasjoner og øke samarbeidet i din organisasjon?

I dette kurset lærer du fem essensielle ferdigheter for å overvinne eget forsvar og bygge vellykkede relasjoner slik at du kan skape tillitsfulle og langsiktige relasjoner med de du jobber med og i team i en organisasjon.

I høst har vi satt opp to kurs i Tillitsfullt Samarbeid. Begge kursene holdes av Andrea Altier (Norsk) og Jeanette Söder (Svensk) Begge kursene blir arrangert i Oslo-området, og du er invitert til tre intensive dager inkludert overnatting! 

Send meg en melding

Jeg holder også bedriftsinterne kurs for team og organisasjoner.